Styret i SMK

Leder SMK:                             Ann Christin Holtan           Tlf: 90 59 49 00

Nestleder:                             

Musikalsk leder:                    Åse Opdal Andersen          Tlf: 90 01 74 66

Sekretær:                               Agnes Gombos                    Tlf:  90 68 68 45

Kasserer:                                Roar Samuelsen                  Tlf:  92 23 97 94

Leder Svelvikdagene:           Arve Fjellner                         Tlf: 97 02 73 46

Materialforvalter:                 Knut Johansen                     Tlf: 46 24 66 54


For leie av Svelvik samfunnshus, kontakt Roar Samuelsen på tlf: 92 23 97 94.