Styret i SMK

Leder SMK:                            Ann Christin Holtan           Tlf: 90 59 49 00

Nestleder:                              Anne Kristin Røang            Tlf: 90 65 44 15

Musikalsk leder:                    Nils Erik Storli                     Tlf: 95 83 03 48

Sekretær:                               Agnes Gombos                   Tlf:  90 68 68 45

Kasserer:                                Roar Samuelsen                 Tlf:  92 23 97 94

Leder Svelvikdagene:           Arve Fjellner                        Tlf: 97 02 73 46

Materialforvalter:                 Knut Johansen                     Tlf: 46 24 66 54


For leie av Svelvik samfunnshus, kontakt Roar Samuelsen på tlf: 92 23 97 94.