Styret i SMK

Leder SMK:                             Åsmund Berg Nilsen         Tlf: 48 89 12 31

Nestleder:                              Ivar Johansen                      Tlf: 91 69 81 55

Musikalsk leder:                    Åse Opdal Andersen         Tlf: 90 01 74 66

Sekretær:                               Agnes Gombos                    Tlf:  90 68 68 45

Kasserer:                                Roar Samuelsen                 Tlf:  92 23 97 94

Leder Svelvikdagene:           Arve Fjellner                        Tlf: 97 02 73 46

Materialforvalter:                 Knut Johansen                     Tlf: 46 24 66 54


For leie av Svelvik samfunnshus, kontakt Roar Samuelsen på tlf: 92 23 97 94.